Odpowiedzialność społeczna uniwersytetów w sferze adaptacji do zmian klimatu – sesja panelowa

2. czerwca 2016 z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (30 maja–6 czerwca) odbyła się sesja panelowa pt Odpowiedzialność społeczna uniwersytetów w sferze adaptacji do zmian klimatu z udziałem przedstawicieli różnych uczelni.

Sesję otworzyli dr Anna Kalinowska i dr Witold Lenart, a zaproszeni Paneliści to prof. dr hab. Joanna Kostecka (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. prof. SGGW Barbara Szulczewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), dr Małgorzata Roge-Wiśniewska (Uniwersytet Warszawski) oraz dr hab. prof. ALK Bolesław Rok (Akademia Leona Koźmińskiego).

Sesja wieńczyła tegoroczny cykl otwartych wykładów UCBS Rozwój zrównoważony w teorii i praktyce.

Sesja panelowa 2016-06-02