Podnoszenie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w Serbii oraz w Bośni i Hercegowinie

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) jest partnerem w edukacyjnym projekcie: Podnoszenie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w Serbii oraz w Bośni i Hercegowinie (Increasing sustainability and environmental protection in Sebia and Bosnia and Herzegovina). Celem projektu jest napisanie podręcznika dla nauczycieli dotyczącego dobrych praktyk w zakresie edukacji poświęconej ochronie środowiska i respektowania zasad zrównoważonego rozwoju.

W projekcie biorą udział instytucje działające na rzecz edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju z pięciu krajów:
• Bośnia i Hercegowina: Center for Ecology and Energy,
• Węgry: Magosfa Foundation for Environmental Education and Ecotourism,
• Serbia: Education Through Culture,
• Słowacja: Center of Environmental Activities,
• Czechy: Chaloupki, Public Benefit Company, School Facilities for Training and Education,
• Polska: University Centre for Environmental Studies and Sustainable Development.

Koordynatorem projektu jest węgierska instytucja: Magosfa Foundation for Environmental Education and Ecotourism.

Koordynatorem projektu w Polsce jest dr Anna Batorczak z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski: a.batorczak@uw.edu.pl.

Czas trwania projektu: 1 września 2015 r. – 31 grudnia 2016 r.

Projekt jest finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.