Uchwała Rady Naukowej UCBS/MSOŚ w sprawie Encykliki „Laudato Si” Papieża Franciszka

Rada Naukowa Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 20215 roku, z należną uwagą powitała Encyklikę „Laudato Si” Papieża Franciszka z 24 maja 2015 roku, poświęconą trosce o wspólny dom – Ziemię.

Wyrażamy najwyższe uznanie dla tego dokumentu. Zawarte w nim przesłanie oraz trafne, konkretne zapisy traktujemy jako szczególnie ważny, uniwersalny drogowskaz na drodze do pilnie i z nadzieją oczekiwanej poprawy relacji człowiek–środowisko.