Zapraszamy na wykłady otwarte: Trzeci Sektor, Czwarta Władza – rola organizacji pozarządowych i mediów we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju w życie

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zaprasza w semestrze letnim 2014/2015, jak co roku, na otwarte wykłady: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Trzeci Sektor, Czwarta Władza – rola organizacji pozarządowych i mediów we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju w życie.

Wykłady odbywają się w czwartki, w godz. 16-18, w Auli A – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A.

Program wykładów tutaj

19.02. 2015 r.  Anna Kalinowska, UCBS, UW. Trzeci sektor na świecie – Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów (IUCN) – organizacja łącząca organizacje, naukowców i instytucje państwowe na drodze do zrównoważonego rozwoju.  Prezentacja znajduje się tutaj

26.02.  Andrzej Pietrucha, Fundacja BOŚ. Żebracy czy liderzy zmiany, marzyciele czy rzemieślnicy? O mitach i faktach na temat pracy w trzecim sektorze oraz zbieraniu pieniędzy na cele społeczne i ekologiczne. Prezentacja znajduje się tutaj

05.03.  Barbara Lewicka-Kłoszewska, Fundacja BOŚ. Ekologiczna misja w życiu, a ekologiczna misja w pracy. Jak zbudować wiarygodność fundacji korporacyjnej „bezdusznej” instytucji finansowej? Prezentacja znajduje się tutaj

12.03.  Zdzisław Stan Nitak, Global Action Plan (GAP). Rozwój zrównoważony a styl życia – praca u podstaw. Prezentacja tutaj

19.03.  Ewelina Skoczeń, Fundacja Ziemia i Ludzie. Recepty dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku na działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Prezentacja tutaj

26.03.  Dariusz Bukaciński, OTOP i UKSW. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – działania dla dobra ptaków i ludzi. Prezentacja tutaj

09.04.  Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energii Odnawialnej. Energetyka prosumencka i obywatelska – czy Instytut zajmuje się jedynie szlachetną utopią? Prezentacja tutaj

16.04.  Krzysztof Walczak, NFOŚiGW. Czwarta władza – rola mediów we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju w życie. Prezentacja tutaj

23.04.  Andrzej Kassenberg, INE-ISD. Przez ekologię do wolności ze szczególnym uwzględnieniem roli Polskiego Klubu Ekologicznego i Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Prezentacja tutaj

Wykład 30 kwietnia – ODWOŁANY

07.05. Jacek Bożek, Klub GAJA. Budowanie kapitału społecznego dla zrównoważonego rozwoju. Prezentacja tutaj

14.05.  Witold Lenart, UCBS, UW. Rola społecznych ruchów i organizacji zawodowych w zarządzaniu ochroną środowiska. Prezentacja tutaj

21.05.  Sławomir Brzózek, Fundacja Nasza Ziemia. Fundacja Nasza Ziemia – sprzątanie świata… i nie tylko. Przez partnerstwo do czystszego środowiska i społeczeństwa odpowiedzialnego środowiskowo. Prezentacja tutaj

28.05.  Dyskusja panelowa o przyszłości ruchu ekologicznego z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych. Moderatorzy: Anna Kalinowska,  Witold Lenart, Anna Batorczak, UCBS, UW. Prezentacja Prezesa Fundacji Partnerstwo dla Środowiska Rafała Serafina tutaj