Dr Anna Batorczak omawia wyniki badań dotyczących edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Dr Anna Batorczak  przedstawia wyniki badań, dotyczących stanu edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii, na koniec Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (ogłoszonej przez ONZ w latach 2005-2014).

Praca zawiera również najświeższą bibliografię dotyczącą edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Tutaj