Zapraszamy na zajęcia: Wybrane aspekty zrównoważonej gospodarki odpadami i praktyczne zastosowanie wermikultury; oraz Ekofilozofia i zrównoważony rozwój