Wykłady otwarte: Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu.

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zaprasza w semestrze letnim 2013/2014, jak co roku, na otwarte wykłady: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce. W tym roku wykład poświęcony jest zrównoważonemu rozwojowi terenów zurbanizowanych, co najlepiej oddaje tytuł całego cyklu wykładów:

Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu.

Wykłady wygłaszane są przez specjalistów, zaproszonych z wiodących instytucji naukowych oraz administracji publicznej, organizacji pozarządowych i ze świata biznesu. Wykłady zalicza końcowy test zaliczający. Wykłady, jak co roku od ponad 20 lat, będą się odbywały w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 w czwartki, w godz. 16-17.30, w Auli A Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów.

Wykłady zostały dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść wykładów odpowiada wyłącznie Uniwersytet Warszawski.

Program wykładów znajduje się tutaj.

Tekst wykładu z 20.02., dr Anny Kalinowskiej – Różnorodność biologiczna miast – ofiara czy beneficjent zmian klimatu tutaj

Tekst wykładu z 27.02., Janusza Korzenia – Kierunki zagospodarowania terenów zurbanizowanych Dolnego Śląska  tutaj

Tekst wykładu z 06.03., dr Witolda Lenarta – Miasto w zgodzie z klimatem tutaj

Tekst wykładu z 13.03., prof. dr hab. Artura Magnuszewskiego – Wielkie i małe rzeki w miastach podczas przemian klimatycznych  tutaj

Tekst wykładu z 20.03., dr Janusza Radziejowskiego – Planowanie przestrzenne jako sposób adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania zjawisku rozlewania się miast  tutaj

Tekst wykładu z 27.03. dr Anny Batorczak – Zielone podwórka – szkolne pomysły dla zrównoważonego rozwoju miast tutaj

Tekst wykładu z 03.04., dr Andrzeja Tyszeckiego – Procedury planistyczne a strategiczne oceny oddziaływania na środowisko tutaj

Tekst wykładu z 10.04. prof. dr hab. Pawła Dobaka –Sozotechniczne planowanie przestrzenne na terenach zurbanizowanych tutaj

Tekst wykładu z 24.04., prof. dr hab. Haliny Szczepanowskiej – Zieleń w mieście jako sposób na miejskie wyspy ciepła tutaj

Tekst wykładu z 08.05., mgr Jolanty Pawlak – Rozwój Warszawy – wizja miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku tutaj

Tekst wykładu z 15.05., mgr Janiny Kawałczewskiej – Samorządowe recepty na gospodarkę odpadami w mieście. Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi  tutaj

Tekst wykładu z 22.05., mgr Piotra Jawienia – Przyjazna środowisku, biologiczna kontrola komarów w aglomeracjach miejskich tutaj

Tekst wykładu z 29.05., dr inż. Andrzeja Brzezińskiego – Czym może być zrównoważony transport miejski tutaj