Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce.

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym zaprasza jak co roku na otwarte wykłady: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce.

W tym roku wykład odbywa się pod hasłem: Różnorodność biologiczna +.

Jest to cykl wykładów otwartych, co roku prezentujących nowe, istotne zagadnienia ekologii, ochrony œrodowiska i zrównoważonego rozwoju. Wykłady wygłaszane są przez specjalistów zaproszonych z wiodących instytucji naukowych oraz administracji publicznej, organizacji pozarządowych i ze œwiata biznesu.

Dla zainteresowanych zaliczeniem na ocenę – wykłady zalicza końcowy test zaliczający.

Wykłady jak co roku, od ponad 20 lat, będą się odbywały w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 w czwartki, w godz. 16-17.30, w Auli A  ŚŒrodowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW, ul. Pasteura 5A (Kampus Ochota Uniwersytetu Warszawskiego).

Zapraszamy serdecznie do pobrania programu wykładów w pdf – kliknij tutaj.