Konferencja „Mówić o różnorodności biologicznej nie tylko w roku 2010”

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym zaprasza do udziału w konferencji: Mówić o różnorodności biologicznej nie tylko w roku 2010, poświęconej potrzebie i sposobom popularyzacji rozległego spektrum zagadnień dotyczących różnorodności biologicznej oraz Konwencji o różnorodności biologicznej. Konferencja, zorganizowana w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej, odbędzie się dnia 17 maja 2010 r. na Uniwersytecie Warszawskim, w sali recepcyjnej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w godzinach od 10.00 do 16.30.

Konferencja składa się z dwóch paneli, stanowiących zaczyn do dyskusji z udziałem wszystkich uczestników konferencji. Dyskusja końcowa ma doprowadzić między innymi do przygotowania apelu skierowanego do środowiska naukowego o docenienie popularyzacji jako ważnej części misji badawczej, do polityków różnych szczebli, aby przy podejmowaniu decyzji dotyczących różnorodności biologicznej nie zaniedbywali komunikacji ze społeczeństwem oraz do mediów, z przypomnieniem, że popularyzacja stanowi część ich misji.

W przerwie obrad odbędzie się konferencja prasowa. Materiały pokonferencyjne zostaną wydane w jednej publikacji wraz z tekstami wykładów: „Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska – różnorodność biologiczna w wielu odsłonach”.

Pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w konferencji, a zwłaszcza do dyskusji, w której liczymy na cenne uwagi. W trakcie konferencji będzie możliwa prezentacja publikacji popularnonaukowych na temat różnorodności biologicznej, geologicznej i kulturowej. Zachęcamy do zaprezentowania materiałów Państwa instytucji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie udziału i przesłanie danych na formularzu zgłoszeniowym (RSVP) na adres: ucbs@uw.edu.pl.

Szczegółowy program konferencji